27 listopada 2020
Radom, Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria "Łaźnia", godz. 18:00